Araz Abby

Privacyverklaring downloaden 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Blaf & Go hondenuitaatservice Apeldoorn en Blaf & Go hondencoach Suzanne Konijnenberg (hieronder verder genoemd als B&G) verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van de diensten van B&G, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, middels de website/papier/mail destijds, aan B&G heeft verstrekt. B&G kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor-/achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door gebruik te maken van de diensten van B&G

WAAROM B&G GEGEVENS NODIG HEEFT

B&G verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen vinden om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren, telefonisch/mail/post/social media, om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen informeren mbt wijzigingen van de dienstverlening
 • Uw betalingen te kunnen afhandelen en op de juiste manier te kunnen verwerken.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die B&G heeft, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • U de maandelijkse factuur te kunnen toe sturen

HOE LANG BEWAART B&G UW GEGEVENS

B&G bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De door u en B&G ondertekende overeenkomstformulieren (inschrijfformulier/sleutelcontract/privacyverklaring) worden gearchiveerd, zowel op papier als digitaal. Zodra u geen gebruik meer maakt van de diensten van B&G zullen al uw gegevens worden vernietigd.

DELEN MET ANDEREN

B&G deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden in opdracht van B&G alleen door bedrijven verwerkt die in het bezit zijn van een privacyverklaring. Als B&G in overleg treedt met een collega en/of dierenarts gebeurt dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming (zie algemene voorwaarden).

B&G deelt uw gegevens:

 • Facebook voor sociale media activiteiten en het plaatsen van foto’s.
 • Rabobank voor het betalingsverkeer
 • com als hostingprovider voor de website en het bijhouden van bezoekgegevens.
 • com/Dropbox en One Drive als cloud opslag van bedrijfsgegevens
 • Google Drive als cloud opslag van foto’s
 • WordPress software ondersteuner voor de website
 • nl website designer
 • Gmail, Outlook en Ziggo voor het verwerken van de mail

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar suzanne@blafengo.nl. B&G zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

B&G neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met suzanne@blafengo.nl.

GEGEVENS B&G

Naam:
Blaf & Go Hondenuitlaatservice
Blaf & Go Hondencoach

Post-/Vestigingsadres:
Kaninefatenlaan 9
7312 HM  Apeldoorn

K.v.K. nummer:
52455491

Telefoonnummer:
06 40 51 60 76

Mailadres:
suzanne@blafengo.nl

Privacyverklaring Blaf & Go juli 2018