blaf-en-go-apeldoorn-blafengo-hondenuitlaatservice-algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden downloaden

Rechten en plichten Blaf & Go Hondenuitlaatservice

 • Blaf & Go laat de hond(en) uit op de afgesproken dagen. M.u.v. zaterdag, zondag, feestdagen en vakanties van Blaf & Go, die uiterlijk 2 weken van te voren worden doorgegeven.
 • De hond(en) worden op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Blaf & Go.
 • Blaf & Go is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
 • Blaf & Go laat de hond(en) de duur van de afgesproken tijd uit, heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken en gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
 • Blaf & Go is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van schade aan derden en/of honden binnen of buiten de uitlaatgroep. Een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), hieronder dient uw hond te vallen, is verplicht.
 • Indien de eigenaar (eigenaren) in geval van nood niet tijdig te bereiken zijn, heeft Blaf & Go toestemming om met de hond(en) naar de dierenarts/specialist te gaan. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van de eigenaar (eigenaren). Blaf & Go doet haar uiterste best om de eigenaar (eigenaren) zo snel mogelijk te bereiken.
 • Blaf & Go behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, die de hond ongeschikt maken voor, het op een verantwoorde en veilige wijze, uitlaten in groepsverband.
 • Blaf & Go behoudt zich het recht voor, indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft, de hond gedurende deze periode niet met de uitlaatservice mee te nemen.
 • Blaf & Go neemt loopse teven gedurende de loopsheid niet mee. Dit is een periode van 3 á 4 weken.
 • Blaf & Go draagt er zorg voor de hond zo schoon en droog mogelijk in de woning achter te laten, indien zorg wordt gedragen voor de daarvoor bestemde middelen.
 • Blaf & Go behoudt zich het recht voor de wandeling te annuleren door onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld weersomstandigheden (sneeuw en ijs, gladheid, storm, onweer en warmte) waardoor het niet meer verantwoord is om veilig te rijden en/of te wandelen.
 • Blaf & Go behoudt zicht het recht voor om algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Blaf & Go zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Bij herhaaldelijk afzeggen van honden die 5 dagen in de week meegaan worden de kosten in rekening gebracht van 1-4 wandelingen per week.

Rechten en plichten eigenaar (eigenaren) hond(en)

 • De eigenaar (eigenaren) van de hond(en) blijft ten alle tijden aansprakelijk voor daden van de hond(en).
 • De eigenaar zorgt ervoor dat de hond(en) de jaarlijkse benodigde entingen ontvangt. Of dat er door een dierenarts een geldige titterbepaling aanwezig is.
 • De eigenaar zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld wordt tegen vlooien, wormen en teken.
 • De eigenaar accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
 • De eigenaar zorgt ervoor dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de hond niet aanwezig is worden de kosten van de geplande wandeling in rekening gebracht.
 • Annulering dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden anders worden de kosten in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden Blaf & Go Hondenuitlaatservice – juni 2018

 

 

facebook-volg-mij-hondenuitlaatservice-blafengo1-135×50